Prázdninové výstavy

O prázdninách jsme i my našli trochu času a zúčastnili se dvou výstav. První z nich byla Speciální výstava retrieverů v Humpolci. Zde Archie v sobotu 31.7.2021 získal pěkný posudek od italského rozhodčího Alessandra Zepiho a V4 ve třídě pracovní. V sobotu na výstavě vyšlo nádherné počasí , ve třídách byla velká konkurence, a proto máme z tohoto výsledku velkou radost.

O dva týdny později, 14.-15.8.2021, jsme si střihli výstavní víkend na Mezinárodní výstavě psů DUO CACIB v Brně. V sobotu Archie získal v otevřené třídě V1, CAC (r. Jozef Jursa). V neděli potom ve třídě pracovní V2, res. CAC (r. Lenka Frnčková).

Obě výstavy jsme si užili v přítomnosti dalších „rodinných členů“ a moc si vážíme všech úspěchů! Velký dík patří naší chovatelce Katce Švarcové, za krásné předvedení Archieho na obou výstavách.