Zahájení sezóny lovu kachen 2021

Prvního září začíná retrievery tolik oblíbená doba – lov kachen. Ani u nás tomu nebylo jinak a na 11. září jsme dostali pozvánku dokonce na dva hony na kachny v jeden den. Protože se jednalo o dva rozdílné hony – ráno na řece a odpoledne na rybníku – rozhodli jsme se, že tato sobota bude to „správné pro zahájení kachní sezóny“.

Sobota slibovala krásné lovecké zážitky, a tak jsme si od naší chovatelky, Kateřiny Švarcové, vzali „na prázdniny“ Archieho ségru Motion (Always in Motion Čerešňa Lipov). Archie a Motion jsou si tolik podobní…Jsou to lovci, vytrvalý, energičtí, práce je tolik baví. Motion byla v Trpíně od pátku do pondělí a všichni si její společnost moc užili. Věřím, že u nás nebyla naposledy.

Teď už k samotným honům. Na ráno jsme dostali pozvánku od MS Lesoňovice-Koroužné na jejich první hon na kachny. Tohoto honu jsme se mohli s Archiem účastnit již minulý rok a byl to opravdu skvělý zážitek. No a ani letos tomu nebylo jinak. Po nástupu jsme s Archiem a Motion dostali přidělené místo na spodním konci řeky. Po zahájení honu padalo hodně ran a psi byli ve svém živlu. Na řece není čas na odpočinek a Archie s Motion předváděli úžasnou práci. Z celkového počtu 100 střelených kachen jich naši dva „vodníci“ vypracovali téměř polovinu, byla to opravdu radost. Všichni přítomní myslivci byli jejich prací velmi potěšeni a slyšela jsem na ně spoustu chvály.

Odpoledne jsme byli pozváni od MS Jedlová na lov kachen na rozsáhlé rybníky na Baldě. Kvůli opravdu velké ploše rybníků a přilehlého rákosí jsme byli rozděleni. Já s Archiem jsme měli místo na hrázi jednoho z rybníků, kde jsem měla možnost si krásně zastřílet i já. Archie zde neměl tolik práce co ráno, ale přesto předvedl velkou chuť a vytrvalost ať už v přinášení z vody, tak i z dohledávky. Motion s mým taťkou byli přiděleni k menší skupince střelců, se kterými obcházeli přilehlé rákosí k menším rybníčkům. Dle slov taťky i ostatních přítomných myslivců Motion pracovala systematicky a vytrvale, s přehledem dohledala všechny střelené kachny a její práce byla vyzdvihována ještě dlouho po skončení honu.

V první řadě moc děkujeme MS Lesoňovice-Koroužné a MS Jedlová za pozvání na tyto skvělé akce! Mám radost z toho, když někde můžeme ukázat, že FCR není jen domácí mazlíček, ale je to i velmi cenné lovecké plemeno. Takto se chceme prezentovat a těší nás jakákoliv pěkná slova!